Compliance Hotline se află sub răspunderea și monitorizarea Comitetului de audit, care face parte din Consiliul de administrație al Novo Nordisk.

Dacă sunteți angajat/ă al/a Novo Nordisk, vă încurajăm să vă prezentați îngrijorările către echipa de conducere locală, echipa juridică locală sau personalul HR. Dacă acest lucru nu este posibil, puteți utiliza variantele specificate mai jos.

Problemele legate de etica în afaceri, contabilitate și fraudă, principiile Novo Nordisk Way, posibile încălcări ale securității datelor cu caracter personal, calitate sau alte aspecte care presupun riscuri legale și/sau riscuri grave de altă natură pentru Novo Nordisk trebuie raportate prin  Compliance Hotline. Mai jos puteți găsi exemple de astfel de probleme de raportat.

Rețineți că Compliance Hotline nu trebuie utilizată pentru raportarea nemulțumirilor clienților, efectelor secundare sau produselor falsificate. Vă rugăm să utilizați linkurile oferite în meniul din stânga pentru raportarea acestor probleme.

  • Comportament neadecvat sau încălcarea politicilor și standardelor privind etica în afaceri de către Novo Nordisk sau terțe părți care reprezintă Novo Nordisk.
  • Exemplele includ activități neadecvate de vânzări și marketing, oferirea sau primirea de beneficii necorespunzătoare, prelevarea necorespunzătoare de mostre de produs, relații necorespunzătoare cu clienții sau terțe părți sau interacțiuni necorespunzătoare cu pacienții.
  • Încălcarea gravă a principiilor Novo Nordisk Way privind practicile de management, conduita în afaceri sau comportamentul.
  • Exemplele includ tratamentul incorect în mod grav al unui angajat, comportamentul general necorespunzător al conducerii sau îngrijorări legate de represalii.
  • Îngrijorări privind contabilitatea, controale interne, audit și raportare financiară sau acte voite de a obține beneficii necuvenite și neautorizate, precum bani, bunuri sau servicii.
  • Exemplele includ declarații financiare frauduloase, controale interne deficitare, falsificarea documentelor și utilizarea necorespunzătoare a bunurilor NN sau furt.
  • Preocupările privind calitatea care afectează produsele sau procesele legate de GxP, care nu sunt abordate în sistemul de management al calității obișnuit.
  • O posibilă încălcare a securității datelor cu caracter personal. Accesul, divulgarea, distrugerea sau modificarea neautorizată, voită sau accidentală, a datelor cu caracter personal.
  • Încălcări grave ale regulilor antitrust sau de comerțul echitabil, spionaj sau sabotaj și încălcări de securitate a informațiilor.

Puteți raporta o îngrijorare accesând Compliance Hotline prin telefon sau online.

Compliance Hotline este operată de o terță parte, iar partea care raportează poate alege să fie anonimă. Însă, încurajăm toate persoanele care raportează să se identifice, pentru a putea investiga mai bine fapta raportată și a menține contactul cu această persoană în timpul unei investigații.

Pentru mai multe îndrumări și numerele de telefon relevante, accesați portalul de raportare Compliance hotline.

Când deschideți link-ul, puteți selecta limba dorită dintr-o listă afișată în colțul din dreapta sus. Atunci când raportați un caz prin telefon, vă puteți aștepta la un timp de așteptare moderat înainte ca un agent să devină disponibil pentru a vă prelua apelul.

Portalul de raportare Compliance Hotline

Portalul de raportare Compliance Hotline – Iran (utilizați acest link dacă vă aflați în Iran)

Atunci când raportați un caz prin telefon sau online, veți primi un număr de caz unic și veți fi rugat/ă să creați o parolă aferentă.

Cu aceste informații puteți verifica starea cazului dvs., dacă există întrebări privind raportul dvs. și puteți oferi informații suplimentare. 

Nu tolerăm discriminarea sau represalii împotriva persoanelor care efectuează o raportare sau participă la o investigație, cu bună credință. Dacă considerați că ați fost supus/ă a represalii pentru raportarea sau participarea la o investigație, trebuie să contactați imediat Compliance Hotline. Toate aceste raportări vor fi investigate cu confidențialitate.

Activitatea Compliance Hotline se desfășoară în Copenhaga, Danemarca. Astfel, face obiectul restricțiilor legilor din Danemarca și Uniunea Europeană privind efectuarea acestor raportări.