Compania responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Număr CVR 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Puteți întotdeauna să contactați Novo Nordisk sau funcționarul responsabil de confidențialitatea datelor al Novo Nordisk la privacy@novonordisk.com cu întrebări sau nelămuriri despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această declarație de confidențialitate descrie practicile Novo Nordisk în legătură cu toate informațiile pe care le colectăm prin sistemul nostru de recrutare online pentru căutarea unui loc de muncă și candidatura dumneavoastră pentru o poziție la Novo Nordisk A/S sau la una dintre companiile afiliate.

Vă rugăm să citiți cu atenție această declarație și să indicați acceptarea termenilor acesteia făcând click pe butonul de acceptare de mai jos („Înțeleg și sunt de acord cu termenii de mai sus”). Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, acordat atunci când faceți click pe butonul de acceptare de mai jos.

Novo Nordisk colectează datele cu caracter personal trimise de dumneavoastră ca parte a procesului de recrutare. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o bază de date găzduită extern în Polonia.

Mai mult, datele cu caracter personal pot fi, dacă este necesar în scopurile de mai jos, transferate unor terțe părți care furnizează produse și servicii (cum ar fi agențiile care asistă Novo Nordisk în selecția și intervievarea potențialilor angajați), furnizorilor de sisteme IT, precum și autorităților de reglementare, dacă acest lucru este impus prin lege.

Datele cu caracter personal sunt, de asemenea, păstrate în formă fizică și pe alte sisteme informatice interne. Datele cu caracter personal includ toate informațiile transmise de dumneavoastră.

Datele cu caracter personal vor fi utilizate în scopuri de recrutare și, în acest sens, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către filialele Novo Nordisk aflate într-o altă țară decât țara dumneavoastră de reședință. Datele cu caracter personal vor fi evaluate numai conform descrierii de mai jos.

În scopul descris mai sus în Secțiunea 3, putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

  • Informații de contact (nume, adresă de e-mail, țară)
  • Ani de experiență profesională
  • Zone/locații de interes

Novo Nordisk este un angajator care oferă șanse egale și ia toate deciziile legate de angajare în totalitate pe bază de merit și calificări. În consecință, nu trebuie să includeți informații despre rasă sau originea etnică, religia sau credința dumneavoastră, opinia politică sau orientarea sexuală sau apartenența dumneavoastră sindicală. De asemenea, vă rugăm să nu vă includeți codul numeric personal.

Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, profilul dumneavoastră în Job Agent (Agent de ziții deschise) nu poate fi înregistrat.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite numai în următoarele circumstanțe:

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite în măsura, în care este necesar, pentru scopurile enumerate mai sus, către filiale Novo Nordisk din întreaga lume, inclusiv afiliații aflați în țări din afara UE, care pot avea legi și reglementări diferite privind confidențialitatea și protecția datelor decât țara dumneavoastră de reședință. 

Datele cu caracter personal pot fi divulgate autorităților publice și organizațiilor de aplicare a legii, în măsura permisă și impusă de lege. 

Utilizăm următoarele măsuri de protecție, conform legii, pentru a vă proteja datele cu caracter personal în cazul acestor transferuri, în funcție de țara în care sunt transferate datele:

  • Transferul se face către o entitate Novo Nordisk acoperită de Regulile corporatiste obligatorii Novo Nordisk, disponibile la https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Comisia Europeană consideră că țările de destinație au un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
  • Ne-am alăturat Clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe. Puteți obține o copie a Clauzelor contactându-ne conform descrierii din Secțiunea 1;

Vă rugăm să furnizați informații corecte și actualizate și vă încurajăm să vă actualizați datele cu caracter personal în mod regulat. Puteți revizui, modifica sau dezabona de la serviciul Job Agent (Agent de poziții deschise) în orice moment.

Novo Nordisk va șterge informațiile abonaților inactivi (care nu dau click pe e-mail-uri) la Job agent (Agent de poziții deschise) după 3 ani.

Puteți obține informații suplimentare despre datele cu caracter personal pe care le stocăm și le prelucrăm despre dumneavoastră și, în măsura în care aveți dreptul conform legislației aplicabile, puteți obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat. În plus, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment.

Dacă doriți să utilizați unul sau mai multe dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai sus.

Dacă aveți reclamații cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Agenția de protecție a datelor din țara dumneavoastră, de exemplu aceasta ar fi Agenția daneză de protecție a datelor dacă sunteți un cetățean din Danemarca.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate pentru statistici anonime în scopuri interne, caz în care informațiile vor fi utilizate colectiv. Toate datele cu caracter personal vor fi anonimizate.